Dezinfektimi,dezinsektimi dhe deratizimi i objekteve dhe sipërfaqeve të jashtme në të gjitha njësitë e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj

Dezinfektimi,dezinsektimi dhe deratizimi i objekteve dhe sipërfaqeve të jashtme në të gjitha njësitë e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj

Njoftimi ne Gjuhen Shqipe

Njoftimi ne gjuhen Serbo-Kroate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *