Furnizimi me auto fshisë të përdorur për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a.-Ferizaj

Furnizimi me auto fshisë të përdorur për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a.-Ferizaj

Njoftimi ne Gjuhen Shqipe

Njoftimi ne gjuhen Serbo-Kroate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *