Sherbimet e telefonise mobile për komunikim në rreth për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a.-Ferizaj – RISHPALLJE