NJOFTIM PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT: Sherbimet e telefonise mobile për komunikim në rreth për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a.-Ferizaj

NJOFTIM PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT: Sherbimet e telefonise mobile për komunikim në rreth për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a.-Ferizaj

NJOFTIM PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT: Sherbimet e telefonise mobile për komunikim në rreth për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a.-Ferizaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *