NJOFTIM: Riparimi i kulmit në objektin e KRM”Pastërtia”sh.a. njësia në Kaçanik