NJOFTIM: Riparimi i kulmit në objektin e KRM”Pastërtia”sh.a. njësia në Kaçanik

NJOFTIM: Riparimi i kulmit në objektin e KRM”Pastërtia”sh.a. njësia në Kaçanik

Njoftimi ne Gjuhen Shqipe

Njoftimi ne gjuhen Serbo-Kroate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *