NJOFTIM: Shitjen e automjeteve të vjetra dhe paisjeve tjera sipas Loto 1 dhe Loto 2

NJOFTIM: Shitjen e automjeteve të vjetra dhe paisjeve tjera sipas Loto 1 dhe Loto 2

Njoftim për Dhënie të Kontratës për Shitjen e automjeteve të vjetra dhe paisjeve tjera sipas Loto 1 dhe Loto 2:

 

Kontrata ne Gjuhen Shqipe

Kontrata ne gjuhen Serbo-Kroate