Njoftim për Dhënie të Tenderit: Furnizimi me kamion të përdorur për bartjen e mbeturinave:

Njoftim për Dhënie të Tenderit: Furnizimi me kamion të përdorur për bartjen e mbeturinave:

Njoftim për Dhënie të Tenderit: Furnizimi me kamion  të përdorur për bartjen e mbeturinave:

Kontrata ne Gjuhen Shqipe

Kontrata ne gjuhen Serbo-Kroate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *