Njoftim për Dhënie të Tenderit: Furnizimi me kamion të përdorur për bartjen e mbeturinave: