Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

Sherbimet e telefonise mobile për komunikim në rreth për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a.-Ferizaj (rishpallje) Prill 2015

Njoftimi ne Gjuhen Shqipe

Njoftimi ne gjuhen Serbo-Kroate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *