Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

Posts by pastertia

Rezultati i testit me shkrim për pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv

Rezultatet e testit me shkrim, pér pozitén e Kryeshefit Ekzekutiv t’KRM “Pastértia” Sh.A Ferizaj, mund t’i gjeni n’ formatin PDF.

Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj

Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj

Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj Nr i prokurimit KRMFe-21-198-2-1-1 Nr i brendshëm KRMFe-21-002-211

PLANI PERFUNDIMTARË I PROKURIMIT 2021

PLANI PERFUNDIMTARË I PROKURIMIT 2021

PLANI PERFUNDIMTARE I PROKURIMIT 2021

KONKURS

KONKURS

Vendim për pozitën Zëvendës Kryeshef në ndërrmarjen “PASTERTIA” sh.a

Urime festa kombëtare

KRM “Pastërtia”, ju uron Ditën e Flamurit gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Urime Shqipëri, Kosovë, Iliridë, Çamëri, Preshevë, Ulqin, Plavë...

NJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT

NJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT

Komisioni përzgjedhës për pozitën Zyrtar për Auditim të Brendshëm në KRM”Pastërtia” Sh.A.Ferizaj, më datën 13.10.2020, pas shqyrtimit të dokumenteve-aplikacioneve të...

KONKURS

Për vende të punës: Nr. i referencës se pozitave të punës: Një (1) Zyrtar/e Ligjor                                                            Nr. 1 –...

Furnizimi me maska mbrojtëse për nevojat e   KRM”Pastërtia”

Furnizimi me maska mbrojtëse për nevojat e KRM”Pastërtia”

K O N K U R S

Bordi i Drejtorëve i KRM”Pastërtia”Sh.A.Ferizaj, në mbledhjen e mbajtur me datë 03.09.2020, duke u bazuar në neni 21 paragrafi 1,...

Konkurs për Auditim të Brendshëm

Komisioni për Auditim të Brendshem i KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, në mbledhjen e mbajtur me datë 03.09.2020, bazuar në Nenin...