Njoftim për Rezultatet Finale nga Testi dhe Intervista si dhe Vendimin për Përzgjdhjen e Kandidatit më të Suksesshëm nga Konkursi Nr-1259 për pozitën Kontroll Tereni në KRM”Pastërtia”Sh.A Ferizaj.