Komisioni Intervistues njofton kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet dhe kriteret e konkursit nr. 1259 për pozitën Kontroll Tereni në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj.

Komisioni Intervistues njofton kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet dhe kriteret e konkursit nr. 1259 për pozitën Kontroll Tereni në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj.

Bashkangjitur gjeni njoftimin

Me respekt

Komisioni Intervistues