Monthly Archives: June 2020

Gjatë ditës së sotme, KRM “Pastërtia” është vizituar nga i par ii komunës së Ferizajt, Agim Aliu. Kryetari Aliu, gjatë vizitës së tijë në kompaninë tonë, shprehu mirënjohjen e tij për punën e gjithë atyre që u angazhuan për mirëmbajtjen e pastërtisë së qytetit në kohë pandemie. Gjatë falënderimit kryetari i komunës tha: “Ata që punuan në këtë kohë të vështirë, janë heronjtë e përditshëm të pastërtisë, kujdesit ndaj ambientit, rrjedhimisht shëndetit të qytetarëve, andaj nga çdo nivel i shtetit, këto ndërmarrje, meritojnë respekt e mbështetje të pafundme.” Vlenë të theksohet se përkundër kushteve të vështira, punëtorët e tri njësive operative të KRM “Pastërtia”, si Ferizaj, Kaçanik e Shtime, nuk e ndalën punën në asnjë moment për gjatë gjithë rrezikshmërisë për shërndtin publik, që ende vazhdon të jetë kërcënim.

Dita Botërore e Mjedisit festohet më 5 qershor çdo vit dhe është mjeti kryesor i Kombeve të Bashkuara për inkurajimin e vetëdijes dhe veprimit për mbrojtjen e mjedisit. E zhvilluar për herë të parë në 1974, ajo ka qenë një fushatë për të rritur ndërgjegjësimin për çështje mjedisore që dalin nga ndotja detare, mbipopullimi njerëzor dhe ngrohja globale, deri te konsumi i qëndrueshëm dhe krimi i jetës së egër. Dita Botërore e Mjedisit është rritur për t’u bërë një platformë globale për afrimin e publikut, me pjesëmarrje nga mbi 143 vende në vit. Yeardo vit, WED ka siguruar një temë të re që korporatat e mëdha, OJQ-të, komunitetet, qeveritë dhe të gjithë njerëzit e famshëm në botë miratojnë për të mbrojtur shkaqet mjedisore

2/2