Monthly Archives: March 2020

Klient të nderuar, KRM “Pastërtia” ju nofton se pagesat për shërbimet tona, mund t’i bëni përmes pikave të “WESTERN UNION”, ose edhe në pikat e arkëtimit siç janë në rrugën “Dëshmorët e Kombit”, në rrugën “Naim Beka”, në rrugën Vëllezit Gërvalla”, si dhe në zyrat e objektit të kompanisë, në rrugën “Enver Topalli”. Ky njoftim bëhet, pasi gjatë ditëve të fundit, ka pasur klient të cilët janë paraqitur në zyrat tona për ta bërë pagesën e faturës dhe shlyerjen e borxheve që kanë ndaj KRM “Pastërtia”.

Klient të dashur, KRM “Pastërtia”, do të kryej shërbime edhe në këtë situatë të “jashtëzakonshme” që është krijuar në vend nga Pandemia. Operativa e kësaj kompanie, do të jetë në terren në të tri komunat ku operon si Ferizaj, Kaçanik dhe Shtime, për të kryer shërbimet, gjithëherë duke pasur parasysh oraret që duhet t’I respektoni. Kreu I këtij institucioni, Dukagjin Hetemi, ka kërkuar edhe zyrtarisht bashkëpunim me Policinë e Kosovës, gjegjësisht I ka dërguar emrat e punëtorëve të cilët janë në terren gjatë këtyre ditëve, kur edhe janë shtuar masat për mbrojtje nga COVID-19. #rriNshpi, Ne nuk mundemi, ju PO!

Këngëtari dhe humanisti i mirënjohur ferizajas, Labinot Tahiri, ka dhuruar sot 600 maska për kompaninë regjionale të mbeturinave “Pastërtia”. Tahirin e priti kryeshefi i kësaj kompanie, Dukagjin Hetemi, i cili e falënderoi përzemërsiht për   kontributin e tij, që në këto ditë të vështira i qëndron afër punëtorëve të KRM “Pastërtia”, të cilët janë në terren edhe në këto ditë vështira. Kujtojmë se Labinot Tahiri, përveç që është një humanist i mirënjohur, ai gjithashtu është një nga figurat publike të estradës, që shpesh organizon aktivitete për mbrojtje të ambientit.

Kompania Regjionale e Mbeturinava “Pastërtia”,  përmes pastrimit të rrugëve kryesore dhe sheshit të qytetit të Ferizajt, po jep kontributin e saj, për të mbajtur pastërtinë dhe për të ruajtur mjedisin. Përveç larjes së rrugëve dhe sheshit, është përdorur edhe preparate për të dezifektuar këto pjesë të qytetit tonë, në mënyrë që të ruhet sa më mirë shëndeti publik. KRM “Pastërtia”, i bën thirrje gjithë klientëve të saj, të kenë kujdes të shtuar me mbeturinat, gjegjësisht maskat, rrobat dhe gjësendet e përdorura të cilat janë përdorur si preventivë për COVID-19, të mbështjellen mirë, që të mos rrezikojnë shëndetin e punëtorëve të kompanisë, të cilët po kryejnë shërbime edhe në këtë gjendje emergjente.

Komisioni për shqyrtimin e dokumenteve për pozitën e Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv në KRM „Pastërtia“ Sh. A. Ferizaj, me datë 09.03.2020, ka bërë shqyrtimin e dokumenteve të aplikantëve dhe ka anuluar Konkursin e Rishpallur Nr. 475, për pozitën Zëvendës Kryshef Ekzekutiv. Konkursi i lartëpërmendur është anuluar duke u bazuar në nënin 6, parafrafi 5, nënparagrafi 5.1 i Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik.

Numri i referencës së pozitës së punës: 957/20 Titulli i pozitës: Zyrtar përAuditim të Brendshëm në KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj. Raportimi: Komisionit për Auditim të Brendshëm në KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj. Pozita: Zyrtar përAuditim të Brendshëm emërohet nga Komisioni për Auditim të Brendshëm i KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj me mandat tre vjeçar. Koeficienti: Kompensimin e Zyrtarit përAuditim të Brendshëm e përcakton Bordi i Drejtorëve të KRM ”Pastërtia” Sh.A.Ferizaj. Vendi i Punës: KRM ”Pastërtia” Sh.A.  Rr. ”Enver Topalli” Nr.47, Ferizaj. Detyrat dhe përgjegjësit Përpilimi i procedurave të auditimit, planit të auditimit të brendshëm për të gjitha transakcionet e kompanisë konform objektivave të kontrollit të brendshëm, politikave dhe procedurave të kompanisë të bazuar në legjislacionin e aplikueshëm. Auditimi i planeve të investimeve dhe financave të kompanisë, planit vjetor të biznesit dhe buxhetit vjetor. Auditimi i pasqyrës vjetore të bilancit dhe deklaratat e fitimeve dhe humbjeve si dhe deklaratat financiare që kërkon ligji.…

Read more

NJOFTIM PER KONTRATE (RISHPALLJE) – Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj

NJOFTIM PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT: Mirëmbajtja e automjeteve të  KRM  Pastërtia  Sh.A.-Ferizaj

Furnizimi me material për zyre për nevojat e KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj

10/10