Ftese për ofertim për shitjen e aseteve ,Lot 1 (Rishpallje)

Ftese për ofertim për shitjen e aseteve ,Lot 1 (Rishpallje)