Njoftim për Dhënie të Kontratës për Shitjen e Automjeteve jashtë përdorimit dhe paisjeve tjera

Njoftim për Dhënie të Kontratës për Shitjen e Automjeteve jashtë përdorimit dhe paisjeve tjera