Monthly Archives: June 2018

NJOFTIM KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, ka rifilluar inicimin e procedurave përmbarimore përmes përmbaruesve privat ndaj qytetarëve (amvisërive) dhe bizneseve të cilët nuk i kanë kryer pagesat ndaj KRM Pastërtia Sh.A. Ferizaj. Pastërtia ka rifilluar dërgimin e lëndëve tek përmbaruesit privat për klientët e sajë të Komunave Ferizaj, Kaçanik dhe Shtime, të cilët nuk i kanë kryer obligimet (pagesat) lidhur me shërbimet e kryera për grumbullim dhe bartje të mbeturinave. Përmes këtij njoftimi edhe njëherë ju bëjmë thirrje qytetarëve dhe bizneseve të cilët kanë obligime ndaj Kompanisë Pastërtia që ti kryejnë obligimet financiare sa më parë që të jetë e mundur, në të kundërtën do të përballen me procedura përmbarimore. Kompania falenderon të gjithë klientet për bashkëpunimin e ndësjelltë . Me respekt, KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.

[pdf-embedder url=”https://pastertia.com/site/wp-content/uploads/2018/06/Njoftim-Zyrtar-per-Klient.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://pastertia.com/site/wp-content/uploads/2018/06/Njoftim-Vozites-me-Kategoti-C.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://pastertia.com/site/wp-content/uploads/2018/06/Njoftim-Zyrtar-per-Informim-1.pdf” title=”Njoftim-Zyrtar-per-Informim”]

[pdf-embedder url=”https://pastertia.com/site/wp-content/uploads/2018/06/Njoftim-Saldues.pdf”]

Data: 18.06.2018 Me datë 18.06.2018 është mbajtur Mbledhjen e Përgjithshme të Aksionarëve së bashku me Bordin e Drejtorëve të KRM “Patsërtia” Sh.A. Ferizaj, e hapi kryesuesi i Bordit të Drejtorëve z.Skender Hyseni, ku pas paraqitjes së Raportit për punën njëvjeqare të Bordit, mbledhja vazhdoi me agjendën e paraparë për këtë mbledhje. Pikat kryesore ku edhe patë më së shumti diskutime ishin Raportin Vjetor të Punës për vitin 2017 dhe Raportin e Auditorit të Jashtëm për vitin 2017. Dy Raportet u votuan unanimisht nga të gjithë Anëtarët e Komisioneve Komunale të Aksionarëve nga Komunat Ferizaj, Kaçanik dhe Shtime, ku gjatë mbledhjes u dhanë sugjerime dhe propozime për çështjet të caktuara të Kompanisë me qëllimit të përmirësimit të gjendjes, Anëtarët e Komisioneve Komunale të Aksionarëve ishin të kënaqur me ecurine e zhvilllimeve nëpër të cilat ka kaluar dhe po kalon Kompania.

NJOFTIM: Publikimi i rezultatit final të testit me shkrim dhe intervistës me gojë

[pdf-embedder url=”https://pastertia.com/site/wp-content/uploads/2018/06/lista-e-kandidateve-qe-kane-kaluar-testin-me-shkrim.pdf” title=”lista e kandidateve qe kane kaluar testin me shkrim”]

10/12