Njoftim për plotësimin e konkursit nr.1061 të publikuar me datë 03.05.2018 dhe vazhdimin e afatit për aplikim

Njoftim për plotësimin e konkursit nr.1061 të publikuar me datë 03.05.2018 dhe vazhdimin e afatit për aplikim