Monthly Archives: August 2016

Njoftimi në gjuhën Shqipe Njoftimi në gjuhën Serbo-Kroate

Në gjashtë muajt e parë të këtij viti kompania regjionale e Mbeturinave “Pastërtia”, ka arritur të ulë shpenzimet e veta për kundër rritjes së volumit të punës, ndërsa është rritur inkasimi.   Raporti I punës për gjashtë muajt e kaluar të këtij viti I KRM “Pastërtia”, ka marrë dritën e gjelbër nga bordi I drejtorëve të kësaj kompanie. Bosht I takimit të fundit të bordit ishte pikërisht raporti gjashtë mujor I punës (janar – qershor) 2016, në të cilin përgjegjësit e kompanisë kishin rreshtuar si llogaridhëni para bordit, të hyrat, shpenzimet, faljen e borxheve si dhe të tjera. Në kategorinë e inkasimit sipas udhëheqësit të financave dhe pasurisë së kompanisë, ka patur një ngritje, duke përfshirë amvisëritë, bizneset me tarifë, bizneset me kontrata si dhe institucionet. Ndërkaq në kategorinë e shpenzimeve, është verejtur një ulje e dukshme e harxhimeve të derivateve por edhe të shpenzimeve të tjera, edhe pse në…

Read more

2/2