Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025
FURNIZIMI ME KRIPË INDUSTRIALE PËR NEVOJAT E KRM”PASTËRTIA”SH.A.-FERIZAJ

FURNIZIMI ME KRIPË INDUSTRIALE PËR NEVOJAT E KRM”PASTËRTIA”SH.A.-FERIZAJ

Njoftimi ne Gjuhen Shqipe Njoftimi ne gjuhen Serbo-Kroate

NJOFTIM

[embeddoc url=”http://kreativiteti.com/pastertia.com/site/wp-content/uploads/2016/01/Njoftim.docx” viewer=”microsoft”]

MBLEDHJET E BORDIT TË DREJTORËVE TË KRM”PASTËRTIA”SH.A PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2015

Bordi i Drejtorëve të KRM ”Pastërtia” Sh.a, gjatë vitit 2015 ka mbajtur gjithsej  Njëmbëdhjetë (11) mbledhje: Tetë (8) mbledhje të...