Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” më datën 27.02.2015 mbajti mbledhjen e rregulltë. Mbledhja kishte këtë rend dite:

Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” më datën 27.02.2015 mbajti mbledhjen e rregulltë. Mbledhja kishte këtë rend dite: 1.Hapja e...

Furnizimi me autoveturë të përdorur

Furnizimi me autoveturë të përdorur

Njoftimi ne Gjuhen Shqipe Njoftimi ne gjuhen Serbo-Kroate

Furnizimi me kripe industriale

Furnizimi me kripe industriale

Njoftimi ne Gjuhen Shqipe Njoftimi ne gjuhen Serbo-Kroate

Furnizimi me inventarë për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj

Furnizimi me inventarë për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj

Njoftimi ne Gjuhen Shqipe Njoftimi ne gjuhen Serbo-Kroate