Monthly Archives: November 2014

Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” më 26.11.2014 mbajti mbledhjen e rregulltë. Mbledhja kishte për rend dite: Hapja e mbledhjes; Mungesat dhe arsyet e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve; Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; Raporti i  Auditimit të jashtëm dhe të Brendëshëm; Shqyrtimi  i Rregullores për funkionimin e  punës dhe sigurimi i kushteve optimale  për anëtarët e Bordit të Drejtorëve; Raporti  i përgjithëshëm  i  Kryeshefit  Ekzekutiv; Të ndryshme; Mledhja  e Bordit  u  hap nga  kryesuesi  në të  cilën  ishin të  pranishëm  të  gjithë pjesëmarrësit e paraparë ,të cilët miratuan  procesverbalin e mbledhjes së kaluar. Në mbledhje  u miratua  pa  kundershtime Raporti I Auditorit të  jashtëm dhe  të Brenshëm. Pika  e   pestë  e  rendit të  ditës   rreth   Rregullores  së  funksionimit  të punës  dhe  sigurimi  I  kushteve  optimale  për  anëtarët e  Bordit  u diskutua  mjaftë  gjatë   dhe mbeti  që të  shqyrtohet dhe  të  plotësohet    në mbledhjen  e ardhëshme . Raporti …

Read more

Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” më 26.11.2014 mbajti mbledhjen e rregulltë. Mbledhja kishte për rend dite: Hapja e mbledhjes; Mungesat dhe arsyet e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve; Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; Raporti i  Auditimit të jashtëm dhe të Brendëshëm; Shqyrtimi  i Rregullores për funkionimin e  punës dhe sigurimi i kushteve optimale  për anëtarët e Bordit të Drejtorëve; Raporti  i përgjithëshëm  i  Kryeshefit  Ekzekutiv; Të ndryshme; Mledhja  e Bordit  u  hap nga  kryesuesi  në të  cilën  ishin të  pranishëm  të  gjithë pjesëmarrësit e paraparë ,të cilët miratuan  procesverbalin e mbledhjes së kaluar. Në mbledhje  u miratua  pa  kundershtime Raporti I Auditorit të  jashtëm dhe  të Brenshëm. Pika  e   pestë  e  rendit të  ditës   rreth   Rregullores  së  funksionimit  të punës  dhe  sigurimi  I  kushteve  optimale  për  anëtarët e  Bordit  u diskutua  mjaftë  gjatë   dhe mbeti  që të  shqyrtohet dhe  të  plotësohet    në mbledhjen  e ardhëshme . Raporti …

Read more

Njoftim :Krm”Pastërtia” Sh.a tani ka edhe një kamion të ri dhe një autofshisë të cilat do të ndikojnë drejtpërdrejt të kryhen shërbime më cilësore nga ana e kompanisë tonë.Këto automjete speciale u mundësuan nga Grandi Qeveritar. Regjioni i Ferizajt do të jetë më i pastërt fal këtyre automjeteve si dhe fal anagazhimit maksimal të punëtorëve të Kompanisë .

Njoftimi ne Gjuhen Shqipe Njoftimi ne gjuhen Serbo-Kroate

4/4