Mbledhja e radhes ne mes te KRM Pastertia dhe Shoqates PAMKOS

Mbledhja e radhes ne mes te KRM Pastertia dhe Shoqates PAMKOS

Sot me datën 28.03.2014 Shoqata “ Pamkos “ mbajti  mbledhjen e rregulltë në lokalet e K.r.m”Pastërtia” sh.a.

Hapja e mbledhjes u bë nga Kryesuesi Gazmend Bytyçi , në këtë takim morrën pjesë përfaqësues nga të gjitha kompanitë regjionale të mbeturinave nga e gjithë Kosova.

Takimi pati për qëllim që kompanitë regjionale të kenë  lehtësira dhe të  gjejnë zgjidhje për problemet e shumta të cilat  jane  thuajse të përbashketa për të gjitha kompanitë .

U diskutua për projektin e përbashkët për kompostimin e mbeturinave. Rreth këtij projekti foli përfasuesi I Prizerenit  pasi që  në   kompaninë  e  tyre  është  praktikuar ky projekt.

 

Projekti  I  kompostimit  ndikon në  zvoglimin e sasisë së mbeturinave.

Faturimi  I shërbimeve   është   një   temë  në   vete   e  cila  u diskutua   mjaft   gjatë nga  të pranishmit  si  dhe mbetet   problem  kryesor  I  cili  preokupon   çdo  kompani  të  mbeturinave .

Mbrojta  e  mjedisit    është   detyrë   parësore   e   çdo     qytetari   të    Kosovës . Rreth  vetdismit   kushtimisht   ta   quajmë   duhet   të  mendoj  më  shumë    qeveria    ose   shoqëritë   civile   të   cilave   jemi  të   gatëshëm  të   ju ndihmonin  edhe  ne   si kompani me   kapacitete   tona.  Kompanitë   regjionale   te mbeturinave nuk  e  kanë   atë    mundësi  ato   janë    të   destinuar   t`i  kryejnë  shërbimet  e   grumbullimit   të   mbeturinave  .

Në  fund shoqata morri  vendim  që të  bëhet  një  project  I përbashket  për   të   gjitha   kompanitë  për  kompostimin  e mbeturinave në  krejt   territorin e  Kosovës  si dhe  shoqata  të  jetë   zë  I  fuqishëm që  mbronë  interesat  e  kompanive .