Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

Rezultatete përfundimtare të konkursit për K.E. të KRM-së

Kandidatët që kanë konkuruar për vendin e punës sipas konkursit Nr-2235/21 të dates 06.05.2021, iu kanë nënshtruar testit me shkrim më datë 26.05.2021, ndërsa me datë 31.05.2021 iu kanë nënshtruar intervistës verbale për pozitën: Kryeshef Ekzekutiv në KRM  “Pastërtia” Sh.A Ferizaj, kanë arriturr  zultatet si në vijim:

Pozita –KRYESHEF EKZEKUTIV  / Sipas Konkursit Nr-2235/21
KandidatëtRezultatet e arritura në Testin me shkrimRezultatet e arritura në Intervistën verbaleRezultati i Përgjithëshëm
1. BASRI SULA908788.5%
2. BETIM HAJDARI726367.5%
3. GAZMEND REXHEPI635257.5 %
4. ELONA MEHMETI502738.5 %

Comments are closed.