Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

Njoftim për rezultatet e konkursit për audtior të brendshëm

Kandidatët që kanë konkuruar për vendin e punes sipas konkursit Nr-541-L/27 te datës
29.10.2021, ju kanë nënshtruar testit me shkrim me datë 06.12.2021 dhe me daten 17.12.2021
ju kanë nënshtruar intervistës verbale për pozitën zyrtar për Auditmi të Brendshëm në KRM
“Pastërtia” Sh.A Ferizaj, kanë arritur razultatet si në vijim: *(downloado për t’i parë pikët dhe informatat shtesë në dokumentin pdf)

Comments are closed.