Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

Mbledhja e rregulltë e Bordit të drejtorëve të Krm”Pastërtia”Sh.a

Bordi I Drejtorëve  I Krm”Pastertia”SH.A  mbajti  mledhjen e rregulltë me datën 31.10.2014 në të cilën u shqyrtuan këto pika  të  rendit të ditës: 1.Hapja e...

Furnizimi me kamion të përdorur për bartjen e mbeturinave

Furnizimi me kamion të përdorur për bartjen e mbeturinave

Njoftimi ne Gjuhen Shqipe Njoftimi ne gjuhen Serbo-Kroate

Njoftim për Dhënie të Tenderit: Furnizimi me kamion  të përdorur për bartjen e mbeturinave:

Njoftim për Dhënie të Tenderit: Furnizimi me kamion të përdorur për bartjen e mbeturinave:

Njoftim për Dhënie të Tenderit: Furnizimi me kamion  të përdorur për bartjen e mbeturinave: Kontrata ne Gjuhen Shqipe Kontrata ne gjuhen...

NJOFTIM: Shitjen e automjeteve të vjetra dhe paisjeve tjera sipas Loto 1 dhe Loto 2

NJOFTIM: Shitjen e automjeteve të vjetra dhe paisjeve tjera sipas Loto 1 dhe Loto 2

Njoftim për Dhënie të Kontratës për Shitjen e automjeteve të vjetra dhe paisjeve tjera sipas Loto 1 dhe Loto 2:  ...

Njoftim për Dhënie të Tenderit: Riparimi i xhipit Landrover:

Njoftim për Dhënie të Tenderit: Riparimi i xhipit Landrover:

Njoftim për Dhënie të Tenderit: Riparimi i xhipit Landrover:   Kontrata ne Gjuhen Shqipe Kontrata ne gjuhen Serbo-Kroate

NJOFTIM: Tenderi per Dezinfektimi,dezinsektimi dhe deratizimi…

NJOFTIM: Tenderi per Dezinfektimi,dezinsektimi dhe deratizimi…

B08 Njoftim per dhenje te kontrates B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx

08.09.2014 – Ftese per ofertim

08.09.2014 – Ftese per ofertim

FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË AUTOMJETEVE TE VJETRA DHE PAISJEVE TJERA: Oferta ne Gjuhen Shqipe Oferta ne Gjuhen Angleze

Takimi i Bordit të Drejtorëve

Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” më 28.08.2014 mbajti mbledhjen e rregullt. Mbledhja kishte për rend dite: Hapja e mbledhjes;...

Mbledhja e radhes ne mes te KRM Pastertia dhe Shoqates PAMKOS

Sot me datën 28.03.2014 Shoqata “ Pamkos “ mbajti  mbledhjen e rregulltë në lokalet e K.r.m”Pastërtia” sh.a. Hapja e mbledhjes...