Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

Vendim

Vendim për përzgjedhjen e kandidatëve që kanë arritur më së shumti pikë. Për më shumë informacione shih tabelën e ngarkuar...

Njoftim

Publikimi i rezultatëve të testit me shkrim dhe intervistës verbale *(shih në tabelen e ngarkuar si PDF)

KONKURS

KONKURS

Vendim për pozitën Zëvendës Kryeshef në ndërrmarjen “PASTERTIA” sh.a

Urime festa kombëtare

KRM “Pastërtia”, ju uron Ditën e Flamurit gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Urime Shqipëri, Kosovë, Iliridë, Çamëri, Preshevë, Ulqin, Plavë...

NJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT

NJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT

Komisioni përzgjedhës për pozitën Zyrtar për Auditim të Brendshëm në KRM”Pastërtia” Sh.A.Ferizaj, më datën 13.10.2020, pas shqyrtimit të dokumenteve-aplikacioneve të...

KONKURS

Për vende të punës: Nr. i referencës se pozitave të punës: Një (1) Zyrtar/e Ligjor                                                            Nr. 1 –...

Furnizimi me maska mbrojtëse për nevojat e   KRM”Pastërtia”

Furnizimi me maska mbrojtëse për nevojat e KRM”Pastërtia”

K O N K U R S

Bordi i Drejtorëve i KRM”Pastërtia”Sh.A.Ferizaj, në mbledhjen e mbajtur me datë 03.09.2020, duke u bazuar në neni 21 paragrafi 1,...

Konkurs për Auditim të Brendshëm

Komisioni për Auditim të Brendshem i KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, në mbledhjen e mbajtur me datë 03.09.2020, bazuar në Nenin...

Furnizimi me tre (3) kamione për bartjen e mbeturinave (të përdorur) dhe Furnizimi me një (1) autocisterne (të përdorur)

Furnizimi me tre (3) kamione për bartjen e mbeturinave (të përdorur) dhe Furnizimi me një (1) autocisterne (të përdorur)