• 0290-325-025
  • info@pastertia.com
  • Ferizaj, Kosove
<strong>K O N K U R S</strong>

K O N K U R S

Mbështetur në nenin 8, 10 paragrafi 2.2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-121, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe në bazë të Vendimit me nr.711, Kryeshefi Ekzekutiv i KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, Ri-shpallë:

K O N K U R S

Njoftim për intervistë me shkrim

Njoftim për intervistë me shkrim

Komisioni intervistues njofton kandidatët të cilët kanë plotësuar kushtet në bazë të konkursit me nr. 4922 të datës 21.10.2022 në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj, se intervista me shkrim do të mbahet me datë 21.11.2022 në sallëllën e KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj, Rr. Enver Topalli nr.42, sipas këtij orari:

Menaxher i Shitjes – ora 09:00;
Zv. Menaxher i Shitjes – ora 10:00;
Zyrtar për Burime Njerëzore – ora 11:00;
Kontroll Tereni – ora 11:00;
Furnizues – ora 13:15;
Arkatare – ora 13:15;
Faturist/e – ora 13:15;
Vozitës me kat. “C” – ora 14:00;
Punëtor Fizik – ora 14:00.

Konkurs pë Kryeshef Ekzekutiv

Konkurs pë Kryeshef Ekzekutiv

Numri i referencës së pozitis së punës: 2235 /21Titulli i pozitës: Kryeshef Ekzekutiv ne KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.Raportimi: Bordit te Dre.ibreve te KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.Pozita: Kryeshefi Ekzekutiv emërohet nga Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj me mandat tre vjeçar.Koeficienti: Kompensimin e Kryeshefit Ekzekutiv e përcakton Bordi i Drejtoreve të KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.Vendi i Punës: KRM “Pastërtia…

Urime festa kombëtare

KRM “Pastërtia”, ju uron Ditën e Flamurit gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Urime Shqipëri, Kosovë, Iliridë, Çamëri, Preshevë, Ulqin, Plavë e Guci. 28 Nëntori i vitit 1912, është Dita e  Flamurit Kombëtar dhe Pavarësisë së shteti të parë Shqiptarë, prandaj njëherit është data më e rëndësishme në historinë e kombit tonë. Në këtë ditë duhet t’u perkulemi me gjithë nderin…

NJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT

Komisioni përzgjedhës për pozitën Zyrtar për Auditim të Brendshëm në KRM”Pastërtia” Sh.A.Ferizaj, më datën 13.10.2020, pas shqyrtimit të dokumenteve-aplikacioneve të kandidatëve që kanë aplikuar për vendin e punës Zyrtar për Auditim të Brendshëm kanë vërtetuar se nga të gjitha aplikacionet e pranuara prej kandidatëve vetëm njëri prej tyre i plotësonte kushtet e përcaktuara në konkurs.Andaj, Komisioni përzgjedhës, duke u bazuar…