Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

Rezultatet përfundimtare nga testi me shkrim dhe intervista verbale e konkursit për Zyrtar i Lartë për Financa dhe Thesar

Vendimi dhe Rezultatet përfundimtare nga testi me shkrim dhe intervista verbale e konkursit Nr-1702 për pozitën e Zyrtarit i Lartë për...