Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025
Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj

Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj

Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj Nr i prokurimit KRMFe-21-198-2-1-1 Nr i brendshëm KRMFe-21-002-211

Njoftim: Për intervistë verbale

Komisioni intervistues njofton kandidatët e më poshtë shënuar të cilët kanë arritur të kalojnë testin me shkrim për vendin e...

PLANI PERFUNDIMTARË I PROKURIMIT 2021

PLANI PERFUNDIMTARË I PROKURIMIT 2021

PLANI PERFUNDIMTARE I PROKURIMIT 2021