Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

Anulohet konkursi për Auditor të Brendshëm

Komisinoi rekrutues për shqyrtimin e konkursit Nr-975 ka anuluar konkursin e datës 12.03.2020, për pozitën Zyrtar për Auditim të Brendshëm...

Mirëmbajtja e softuerit te faturimit dhe Kontabilitetit

Mirëmbajtja e softuerit te faturimit dhe Kontabilitetit

100 maska për KRM “Pastërtia” në Shtime nga rrobaqepësia “Arta”

Në vazhdën e përkrahjes së punëtorëve të KRM “Pastërtia”, është bashkangjitur edhe rrobaqepsia “Arta” në Shtime, e cila ka dhuruar...

Fondacioni “Dr. Sami Spahiu” ndihmon KRM “Pastërtia”

Në këtë kohë të vështirë për gjithë qytetarët sikur edhe për KRM “Pastërtia”, njerëz të vullnetit të mirë, vazhdojnë të...

“Pastërtia” vazhdon me mbrojtjen e ambientit

KRM “Pastërtia” në Ferizaj, krahas punëve të përditshme në bartjen e mbeturinave vazhdon edhe me aktivitetin e larjës dhe dezinfektimin...

Mirëmbajtja e automjeteve të  KRM  Pastërtia  Sh.A.-Ferizaj (Rishpallje)

Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj (Rishpallje)

Mirëmbajtja e automjeteve të  KRM  Pastërtia  Sh.A.-Ferizaj (Rishpallje)

Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj (Rishpallje)

PLANIFIKIMI PERFUNDIMTARE I PROKURIMIT 2020

PLANIFIKIMI PERFUNDIMTARE I PROKURIMIT 2020

As bora gjatë pandemisë, nuk e ndalë punën e KRM ”Pastërtia”

As bora gjatë pandemisë nuk e ndalë punën e KRM ”Pastërtia” Përkundër që kushtet atmosferike kanë ndryshuar, ato nuk e...