• 0290-325-025
  • info@pastertia.com
  • Ferizaj, Kosove

Njoftim për anulim të konkursit

Komisioni për Auditim të Brendshëm i KRM “Pastërtia” Sh. A.Ferizaj, anulon konkursinpër pozitën: Zyrtar për Auditim të Brendshëm me nr. te protokolit 1542, i publikuar me datë 04.07.2017. Konkursi është anuluar duke u bazuar në Nenin 5 pika 2 të Udhëzimit Administrativ Nr. 1412011, për rregullimin e procedurave për themelimin e marredhënies së punës në sektorin publik. Nga aplikuesit kerkojmë…

KONKURS

     REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO                Kompania Regjionale e Mbeturinave/ Regional waste Company/ Regionalna Kompanija za Uklanjanja Otpada KRM ”PASTËRTIA” SH.A .- FERIZAJ Rr. “Enver Topalli” Nr. 47 Ferizaj Tel. 0290/325-025 Komisioni për Auditim të Brendshëm i KRM”Pastërtia”Sh.A.Ferizaj, në mbledhjen e mbajtur me datë 28.06.2017, bazuar në Nenin 21.1 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike Nr.03/L-087 dhe Nenin…