Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

Njoftim për anulim të konkursit

Komisioni për Auditim të Brendshëm i KRM “Pastërtia” Sh. A.Ferizaj, anulon konkursinpër pozitën: Zyrtar për Auditim të Brendshëm me nr....

Njoftim për dhënie të kontratës KRMFe-17-005-121

Njoftim për dhënie të kontratës KRMFe-17-005-121

KONKURS

     REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO                Kompania Regjionale e Mbeturinave/ Regional waste Company/ Regionalna Kompanija za Uklanjanja...