Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025
Furnizimi me vajra për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj

Furnizimi me vajra për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj

Njoftimi në gjuhën Shqipe Njoftimi në gjuhën Serbo-Kroate    

Furnizimi me dru   per ngrohje per nevojat e  KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj

Furnizimi me dru per ngrohje per nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj

Njoftimi në gjuhën Shqipe Njoftimi në gjuhën Serbo-Kroate    

Furnizimi me material për zyre për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj

Furnizimi me material për zyre për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj

Njoftimi në gjuhën Shqipe Njoftimi në gjuhën Serbo-Kroate    

Paralajmrohen klientët që të respektojnë orarin e hudhjes së mbeturinave

Paralajmrohen banorët e blloqeve të disa rrugëve në qytetin e Ferizajt, për pasojat në rast të mosrespektimit të orarit të...

KRM “Pastërtia” do të kujdeset edhe 1 vit për higjienën publike të Shtimes

Komuna e Shtimes vazhdon edhe për një vit kontratën me Kompaninë Regjionale për Mbeturina  “Pastërtia”, gjegjësisht me njësinë operativë në...