Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

KONKURS

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO                 Kompania Regjionale e Mbeturinave/ Regional ëaste Company/ Regionalna Kompanija za Uklanjanja Otpada...

Gjoba mandatore për hudhje të pavend të mbeturinave

Udhëheqës të kompanisë regjionale për mbeturina “Pastërtia” dhe inspektorët komunal, gjatë punës së sotme në terren regjistruan disa lokacione në...