Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025
Furnizimi me goma për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj

Furnizimi me goma për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj

Njoftimi ne Gjuhen Shqipe   Njoftimi ne gjuhen Serbo-Kroate

MBLEDHJA E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE ME BORDIN E DREJTORËVE TË KRM ”PASTËRTIA”SH.A. FERIZAJ

    Data: 26.04.2016 Mbledhjen e Përgjithëshme të Komisionit Komunal të Aksionarëve me Bordin e Drejtorëve të Krm”Patsërtia” Sh.a e...

Vizita e ekspertes gjermane Ute Sonnen në Krm”Pastërtia”Sh.a

Kompaninë regjionale të mbeturinave “Pastërtia” sh.a  e  vizitoi ekspertja e kompanisë gjermane SES, e angazhuar nga GIZ për projektin “Gara...

Takimi i mbajtur ndërmjet punëtorëve të Krm”Pastërtia” Sh.a dhe Giz-it gjerman

Menaxhmenti  i  Krm”Pastërtia”Sh.a në  bashkpunim  me  Giz-in  gjerman   organizoi  një  takim  me punëtorët  e  kompanisë . Takimi  kishte  qëllim informues...

Lista e klientëve (amvisëritë) që përfitojnë nga ligji për faljen e borxheve

Lista e klientëve (amvisëritë) që përfitojnë nga ligji për faljen e borxheve

[embeddoc url=”http://kreativiteti.com/pastertia.com/site/wp-content/uploads/2016/04/Lista-e-klienteve-te-Amvisnise-3.pdf”]

Lista  e klientëve (biznese) që përfitojnë nga  ligji për faljen e borxheve

Lista e klientëve (biznese) që përfitojnë nga ligji për faljen e borxheve

[embeddoc url=”http://kreativiteti.com/pastertia.com/site/wp-content/uploads/2016/04/Lista-e-klienteve-komercial.pdf”]

Mbledhja e rregulltë e Bordit të Drejtorëve

[embeddoc url=”http://kreativiteti.com/pastertia.com/site/wp-content/uploads/2016/04/Raport-i-Mbledhjes-29.03.2016-1.doc” viewer=”microsoft”]