• 0290-325-025
  • info@pastertia.com
  • Ferizaj, Kosove

Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” më datën 27.02.2015 mbajti mbledhjen e rregulltë. Mbledhja kishte këtë rend dite:

Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” më datën 27.02.2015 mbajti mbledhjen e rregulltë. Mbledhja kishte këtë rend dite: 1.Hapja e mbledhjes 2.Mungesat dhe arsyet e anëtarve të Bordit të Drejtorëve 3.Miratimi i proçesverbalit nga mbledhjet e kaluar 4.Shqyrtimi i Raportit vjetor/2014 5.Raporti i përgjithshëm i Kryeshefit Ekzekutiv 6.Marrja e Vendimit për shpalljen e konkursit për Zyrtar për financa dhe buxhet…