• 0290-325-025
  • info@pastertia.com
  • Ferizaj, Kosove

Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” më 26.11.2014 mbajti mbledhjen e rregulltë.

Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” më 26.11.2014 mbajti mbledhjen e rregulltë. Mbledhja kishte për rend dite: Hapja e mbledhjes; Mungesat dhe arsyet e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve; Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; Raporti i  Auditimit të jashtëm dhe të Brendëshëm; Shqyrtimi  i Rregullores për funkionimin e  punës dhe sigurimi i kushteve optimale  për anëtarët e Bordit…

Takimi i bordit te drejtoreve 26.11.2014

Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” më 26.11.2014 mbajti mbledhjen e rregulltë. Mbledhja kishte për rend dite: Hapja e mbledhjes; Mungesat dhe arsyet e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve; Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; Raporti i  Auditimit të jashtëm dhe të Brendëshëm; Shqyrtimi  i Rregullores për funkionimin e  punës dhe sigurimi i kushteve optimale  për anëtarët e Bordit…

KRM Pastertia paiset me automjete te reja

Njoftim :Krm”Pastërtia” Sh.a tani ka edhe një kamion të ri dhe një autofshisë të cilat do të ndikojnë drejtpërdrejt të kryhen shërbime më cilësore nga ana e kompanisë tonë.Këto automjete speciale u mundësuan nga Grandi Qeveritar. Regjioni i Ferizajt do të jetë më i pastërt fal këtyre automjeteve si dhe fal anagazhimit maksimal të punëtorëve të Kompanisë .