Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025
NJOFTIM: Tenderi per Dezinfektimi,dezinsektimi dhe deratizimi…

NJOFTIM: Tenderi per Dezinfektimi,dezinsektimi dhe deratizimi…

B08 Njoftim per dhenje te kontrates B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx

08.09.2014 – Ftese per ofertim

08.09.2014 – Ftese per ofertim

FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË AUTOMJETEVE TE VJETRA DHE PAISJEVE TJERA: Oferta ne Gjuhen Shqipe Oferta ne Gjuhen Angleze