• 0290-325-025
  • info@pastertia.com
  • Ferizaj, Kosove

Takimi i Bordit të Drejtorëve

Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” më 28.08.2014 mbajti mbledhjen e rregullt. Mbledhja kishte për rend dite: Hapja e mbledhjes; Mungesat dhe arsyet e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve; Aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; Raport – konstatim i gjendjes në KRM “Pastërtia”më 31.07.2014; Raporti i Komisionit për Auditim të Brendshëm të kompanisë; Informatë nga Kryeshefi Ekzekutiv rreth gjendjes…